L'àrea metropolitana

CETRAMSA

Logo Cetramsa

El CENTRE METROPOLITÀ D´INFORMACIÓ I PROMOCIÓ DEL TRANSPORT, S.A. (CETRAMSA) és una societat anònima metropolitana constituïda el 21 de maig de 1986.

La societat és un òrgan de gestió directa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Horari

L´horari de prestació d´aquest servei és de dilluns a divendres des de les 8 hores fins a les 22 hores y dissabtes de 8 hores fins a les 15 hores de forma ininterrompuda.

Domicili social

El domicili social és a la seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (carrer 62, núm 16-18, Sector A, Zona Franca de Barcelona), si bé des de novembre de 1997 la societat desenvolupa la seva activitat a les dependències situades a l´av. Diagonal, 230 5è planta de Barcelona-08018. E-mail

Més informació sobre Cetramsa

Objecte social:

La informació i difusió al ciutadà de l´ oferta de transport públic en l´àmbit metropolità de Barcelona es durà a terme, bàsicament, mitjançant trucades telefòniques (orals o a través d´Internet). El ciutadà pot informar-se sobre l´ oferta (autobusos, metro, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat, Renfe i servei de taxi) i de les seves possibles combinacions, horaris, tarifes i temps de desplaçament. També s´ atenen telefònicament (i a través d´ aquest correu electrònic) les queixes i denúncies sobre transport públic que són anotades i traslladades via Internet a TMB, a l´ AMB i a l´Institut Metropolità del Taxi.

La promoció del transport públic metropolità col·laborant amb altres organismes i empreses aportant-hi, bàsicament, la informació i experiència per a l´execució de diverses feines, com ara :

 • Disseny i elaboració de tires informatives de les línies d´autobusos en l´ àmbit de l´AMB.
 • Actualització i edició de la Guia del Transport Metropolità.
 • Senyalització gràfica de la xarxa metropolitana del transport públic de superfície en l´àmbit de l´EMT i en base cartogràfica.

La creació i manteniment de l´arxiu de documentació sobre el transport metropolità, el qual estarà diàriament actualitzat i degudament tractat i informatitzat per donar el suport tècnic necessari al servei telefònic (oral i mitjançant Internet) d´ Informació Metropolitana del Transport, essent, al mateix temps, la base per a l´edició de les guies i plànols d´aquesta web.

La informació ciutadana per telèfon mitjançant el 010 Metropolità. Coordinació i seguiment amb els diferents ajuntaments metropolitans incorporats al sistema.

Telèfon 010

Els ciutadans de l'Àrea Metropolitana de Barcelona poden obtenir, trucant al telèfon 010, informació concreta i immediata d´aspectes tan diversos com:

 • Tràmits.
 • Transports.
 • Actes culturals i lúdics.
 • Repertori d´equipaments i centres oficials.
 • Activitat econòmica i fiscal.
Telèfon 010
 • Establiment: 0,47 €
 • Cost/min: 0,06 €
 • Tarifat per segons
 • IVA inclòs
Targeta Rosa

Treballs relatius a la gestió de tarifació social del transport. Informació telefònica als usuaris de la Targeta Rosa Metropolitana a través del 900 70 00 77. Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Gestió i mecanització de sol·licituds.

Accessibilitat
Accessibilitat

Servei telefònic d´acollida de sol·licituds al servei públic de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda severa al municipi de Barcelona a través del telèfon 93 486 07 52 o fax 93 486 07 53 (Per a persones amb discapacitat auditiva). Horari de dilluns a divendres de 9 a 21 hores i dissabtes de 9 a 15 hores.

Per a més informació sobre el servei, calendari i horaris pot fer clic al següent enllaç:

http://w3.bcn.cat/accessible/0,4022,290652867_291374219_1,00.html