L'àrea metropolitana

Notícies

BICIBOX, primera xarxa pública d'aparcaments segurs per a bicicletes privades

EL SERVEI BICIBOX COMENÇARÀ A FUNCIONAR EN LA PRIMAVERA DE 2011

 

La xarxa del sistema Bicibox, que estarà formada per uns 180 mòduls d’aparcament, té l’objectiu de fomentar entre els ciutadans l’ús de la bicicleta com a mitjà per a la mobilitat quotidiana i com a complement d’altres serveis de transport públic, oferint un aparcament segur per a les bicicletes pròpies. Es preveu que el sistema pugui començar a implantar-se a mitjans de febrer de 2011. Prèviament, s’haurà fet una prova pilot amb usuaris quotidians de bicicleta al municipi de Sant Joan Despí, que voluntàriament faran servir el Bicibox per comprovar el bon funcionament del servei. La prova pilot començarà el 17 de gener. Els voluntaris hauran de dirigir-se a l’Ajuntament de Sant Joan Despí per apuntar-s’hi.

 Mòdul BICIBOX de 14 places d'aparcament segur per a bicicletes

Actualment, prop d’un 40% d’entrevistats cita el risc de robatori i la manca d’aparcaments segurs entre els motius pels quals no utilitzen la bicicleta a les ciutats (Font: Baròmetre de la bicicleta DGT. Juliol 2010).

El Bicibox, com a sistema d’aparcaments segurs oferirà al ciclista la possibilitat d’estacionar la seva bicicleta privada amb les màximes garanties front al robatori i el  vandalisme, contribuint així a superar aquests factors dissuasoris, amb l’objectiu final de fomentar la mobilitat quotidiana en bicicleta i incorporar-la a la cadena de la mobilitat.
 
Per aquest motiu, els mòduls d’aparcaments segurs Bicibox s’ubicaran prioritàriament als llocs de destinació d’estacionament de llarga durada, ja siguin intermitjos (intercanviadors o estacions de transport) o finals (centres de treball o estudis, grans equipaments de serveis, zones lúdiques d’assistència massiva...).
 
Característiques del mòdul Bicibox.
 
Els mòduls Bicibox s’han dissenyat per a 7 (M7) i 14 (M14) places d’aparcament, amb criteris de màxima optimització de l’espai i integració en la via pública, robustesa i protecció, a la vegada que són còmodes i fàcils d’utilitzar.
El M7 s’opera només per un dels costats i té unes dimensions en planta de 2 m. x 5,3 m.; el M14s’opera pels dos laterals, optimitzant l’espai ocupat i té unes dimensions en planta de 2,5 m. x 6,6 m.
També és destacable la seva autonomia de la xarxa elèctrica, ja que els mòduls s’abasteixen d’energia solar i un sistema de bateries. Tots estaran connectats de forma telemàtica amb un centre de control.
 
Característiques del servei.
La prestació del nou servei públic Bicibox, de titularitat de l’EMT, va ser adjudicada a l’empresa ICNITA, en règim de gestió indirecta per un període de 2 anys, després del concurs públic convocat per l’EMT per a la seva concessió.
 
El sistema funcionarà mitjançant el registre previ dels usuaris i de les bicicletes al servei i un abonament anual de 35€. Aquest preu donarà dret a estacionar la bicicleta en qualsevol dels aparcaments de la xarxa, per un màxim de 12 hores al dia (per fomentar la rotació). En tot cas, es preveu que per hora addicional s’hagués de pagar un suplement per temps addicional, fins a un màxim de 36 hores.